Street View

Ogród Saski

Ogród Saski to park miejski w centrum Warszawy, położony między pl. marsz. Józefa Piłsudskiego, pl. Żelaznej Bramy, ul. Marszałkowską i ul. Królewską.

Ogród Saski jest fragmentem wpisanego w plan miasta przez Augusta II Mocnego barokowego założenia urbanistycznego znanego pod nazwą Osi Saskiej. Początki kształtowania się tego założenia sięgają roku 1713 roku, a kształt ostateczny osiągnięto w latach 1730-1740, za czasów Augusta III. Epoka świetności Ogrodu Saskiego trwała jednak tylko do schyłku wieku XVIII. Zniknęły wówczas środkowe partery wzdłuż osi głównej, zatarciu uległ promienisty układ części zachodniej, pojawiły się jednostajne szpalery drzew. Od wieku XIX Ogród zaczął pełnić funkcję reprezentacyjnej przestrzeni publicznej.

W 1816 roku rozpoczęto realizację projektu Jamesa Savage’a, która przekształciła ogród w park krajobrazowy z elementami wcześniejszego układu regularnego. Wprowadzono nowe elementy: Pawilon Wód Mineralnych w części zachodniej, Wodozbiór na wzgórzu w części północnej i fontannę we wschodniej części ogrodu. W pobliżu wodozbioru urządzono staw parkowy. Układ ten przetrwał do II wojny światowej, która spowodowała duże straty w drzewostanie ogrodu, zniszczeniu uległy także pawilony ogrodowe.


Ogród Saski urządzono na nowo w 1948 r. nadając jednocześnie krzywolinijny bieg jezdniom ul. Marszałkowskiej.


Dzisiejszy Ogród Saski nadal zachwyca swym pięknem. Znajduje się tu m.in. plac zabaw dla dzieci, odrestaurowana fontanna Marconiego, a także malownicze partery kwiatowe.

Dzisiejszy Ogród Saski jest pomniejszony o 1,11 ha. Teren zlokalizowany w płn-zach części, od ul. Senatorskiej, wrócił do dawnych właścicieli – spadkobierców Jana Zamoyskiego. Park oferuje spacerowiczom odnowione alejki, z wygodną i bezpieczną nawierzchnią imitującą drogi spacerowe występujące w ogrodach zabytkowych.

Źródło: eko.um.warszawa.pl