Street View

Rynek Starego Miasta

Rynek Starego Miasta jest najstarszym placem Warszawy. Jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Plac powstał na przełomie XIII i XIV w. w czasie lokacji miasta. Stanowił centrum administracyjno-handlowe Starej Warszawy. Był również miejscem ważnych wydarzeń historycznych, wystąpień politycznych, manifestów i publicznych egzekucji.

Plac ma wymiary 90 na 73 metry. Z rynku wychodzi osiem ulic (z każdego rogu po dwie, prostopadle do siebie): Celna, Jezuicka, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Nowomiejska, Wąski Dunaj, Zapiecek i Świętojańska.