Street View

Świętokrzyska

Ulica Świętokrzyska biegnie od ul. Kopernika do al. Jana Pawła II. Jedna z najstarszych dróg narolnych w Warszawie.