Street View

Rondo Dmowskiego

Rondo w centrum stolicy, na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.

Jest to jedno z najbardziej ruchliwych i zatłoczonych miejsc w Warszawie. Z badań wynika, że w 2017 w porannym szczycie komunikacyjnym przez rondo przejeżdżało 7 tysięcy samochodów na godzinę, zaś po południu 6,6 tysiąca na godzinę. Ruch pieszy w tym miejscu wynosił odpowiednio 14 tysięcy osób na godzinę i 22 tysiące osób na godzinę.