Street View

Krakowskie Przedmieście

Reprezentatywna Ulica w centrum Warszawy, stanowiąca północny odcinek Traktu Królewskiego.

Cała ulica jest jako założenie urbanistyczne wpisana do rejestru zabytków. Przy ulicy mieści się między innymi Pałac Prezydencki, Bazylika Św. Krzyża, Uniwersytet Warszawski.